Hoekschewaard.nl - Binnenmaas vindt kunstgras toch veilig ondanks tegenstrijdige berichten
Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in om toegang te krijgen tot je persoonlijke Mijn Hoekschewaard.nl pagina.
Nog geen gebruikersnaam? Klik hier om je te registreren.
Mijn Hoekschewaard.nl
donderdag 30 maart 2017 - Tip de redactie
Binnenmaas vindt kunstgras toch veilig ondanks tegenstrijdige berichten
BINNENMAAS - Het televisieprogramma ZEMBLA zond woensdag 15 februari 2017 een vervolg uit op de uitzending van 5 oktober 2016 met de titel: 'Gevaarlijk spel, het vervolg'. In de uitzending is een onderzoek gepresenteerd van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

Hierin werden onder andere voorlopige resultaten getoond van proefjes met zebravisjes. In de bijlage is de reactie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op de uitzending toegevoegd.

Standpunt RIVM
Het RIVM blijft achter het gestelde standpunt van december 2016 staan, namelijk dat het spelen op met rubber ingestrooid kunstgras veilig is om op te spelen.

Zembla
In de uitzending van Zembla, werd gesproken met twee professoren die kanttekeningen hebben aan het gestelde standpunt van de RIVM. Er zouden eerdere onderzoeken niet zijn meegenomen in het nieuwe rapport. Deze eerdere onderzoeken zouden volgens twee professoren juist wel aantonen dat er gezondheidsrisico's zouden zijn. Volgens hen is er door de druk te weinig onderzoek gedaan en daarom zijn niet alle onderzoeken meegenomen. Het RIVM geeft volgens Zembla en de professoren geen juiste informatie en is er zeer zeker wel gevaar voor de gezondheid.

De werking van het rubbergranulaat dient toch verder onderzocht te worden om de risico's veel beter en onafhankelijk in beeld te krijgen. Dat is het dubbele, waarin ook de RIVM in eerdere mails al aangaf dat langer onderzoek noodzakelijk is.

Het RIVM geeft de volgende aanvulling op de uitzending van Zembla:
"Het RIVM heeft onderzocht in welke mate stoffen uit het rubbergranulaat vrijkomen en hoe sporters met die stoffen in contact komen. Daarbij zijn de meest informatieve kwantitatieve zoogdier-studies gebruikt om de vertaling te kunnen maken naar effecten voor de mens. In vergelijking met die kwantitatieve zoogdierstudies geeft het huidige onderzoek van de VU geen aanvullende inzichten voor wat betreft de risicoschatting voor de mens."

Standpunt Gemeente Binnenmaas
De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (DGJ) staan achter het standpunt van het RIVM: "Namelijk dat het veilig is om te spelen op kunstgras met rubbergranulaat". Gemeente Binnenmaas sluit zich bij dit standpunt aan en volgt de adviezen van het RIVM op.

Trefwoorden: binnenmaas., kunstgras